Coco Suites

U kiest voor ons omdat:

Disclaimer

Algemeen

Hoewel Stichting Medical de inhoud van de website met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Medical kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie.

Links

Op de website van Stichting Medical staan links die verwijzen naar websites die niet onder het domein van Stichting Medical vallen. Op de inhoud van deze pagina's heeft Stichting Medical geen invloed. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Veiligheid en privacy

Stichting Medical behandelt alle persoonlijke gegevens van de gebruiker met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Meer hierover kunt u lezen bij privacystatement. Stichting Medical aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

Herzien van informatie

Stichting Medical behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Met het gebruik van de website van Stichting Medical verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt. Alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's ligt bij de gebruiker.

Zaandam,
Juli 2011
Stichting Medical
Gibraltar 1
1503 BM ZAANDAM