Coco Suites

U kiest voor ons omdat:

Leveringsvoorwaarden

In de leveringsvoorwaarden zijn de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de relatie tussen klanten en de zorgaanbieders van Stichting Medical. De leveringsvoorwaarden geven de rechten en plichten weer van Stichting Medical en de klant.

Stichting Medical stelt klanten in staat de regie over hun leven zo lang mogelijk te blijven voeren en draagt bij aan de bestaanskwaliteit.

Stichting Medical wil klanten optimale service bieden op het gebied van zorg en dienstverlening. Zij wil een vraaggerichte benadering van wonen, welzijn en zorg mogelijk maken, waarbij keuzevrijheid van de klant en de ondernemingsvrijheid van de organisatie uitgangspunten zijn.

Binnen Stichting Medical staan mensen centraal: klanten en medewerkers. Betrokkenheid en respectvolle omgang met elkaar, uitgaande van gelijkwaardigheid zijn belangrijke elementen in de relatie tussen klant en medewerker.

Stichting Medical (Thuiszorg) leveringsvoorwaarden >